fbpx

Najčastejšie otázky, námietky, obavy

Prečo by malo byť zlato bezpečný prístav?

Vzhľadom na to, že zlato nie je finančný produkt jeho nákup, predaj alebo držbu máte vo vlastných rukách. Správa sa to ako kúpa tovaru a teda prebieha priamy obchod medzi Vami a spoločnosťou. Kupujete fyzické zlato, ktorého vlastníkom Ste okamžite po nákupe. Vy sa rozhodujete, ako dlho ho necháte zhodnocovať, kedy ho odpredáte alebo čo s ním urobíte. To znamená, že nech sa čokoľvek udeje v rámci ekonomiky a finančných produktov, kde rozhodujú iní, o Vašom zlate rozhodujete iba Vy.

Čo sa stane keď spoločnosť GG skrachuje?

Keďže ste vlastníkom Vášho zlata od prvého gramu tak so zlatom, ktoré ste nakúpili sa nestane nič. Pokiaľ ho máte skladované u nás, bude vám dodané a zmluva bude ukončená. Pokiaľ ho už máte doma, tak bude ukončená zmluva. V obidvoch prípadoch bude finančný zvyšok prevedený na váš účet a obchodný vzťah zanikne.

Akú mám istotu, že moje zlato naozaj leží v sklade?

V skladoch prebieha každý mesiac audit od nezávislých audítorov, ktorí následne po kontrole vydávajú spoločnosti GG potvrdenie o súhlase stavov.

Akú mám istotu ohľadom pravosti zlata?

Zlato je certifikované  LBMA  ( London Bullion Market Association – určuje cenu a kvalitu – rýdzosť  zlata)
Pravosť garantuje mincovňa a náš veľkoobchodník.
Zlato pochádza od mincovní uznaných LBMA a LPPA ako sú Umicor, Heraeus, Argor Heraeus a Münze Österreich.

Ako je možné, že je u vás cena tak nízka oproti iným spoločnostiam?

Prvý základný dôvod alebo rozdiel je najmä v tom, že spoločnosť GG nie je len sprostredkovateľom pre klienta, ale najmä veľkoobchodníkom s drahými kovmi, čo znamená, že má na trhu úplne inú pozíciu ako spoločnosť, ktorá iba sprostredkuje nákup. Rovnako tak sprostredkuje kovy priamo od dodávateľa bez medzičlánku (napr. banka), čo znamená menej poplatkov  a v neposlednom rade práve preto, že spoločnosť je veľkoobchodníkom a dokáže využiť výkyvy trhu v prospech klienta, pretože keď je cena zlata vyššia nakupuje menej a naopak pri priaznivej cene nakupuje viac.

Ako budem vedieť, aký je stav na mojom depozite?

Jeden krát ročne zasielame výpis o celom roku podrobne a rovnako tak počas celého roku máme k dispozícii portál kde sú evidované všetky nákupy. Takže kedykoľvek budete mať záujem o informácie, sme vám k dispozícii.

Čo ak budem potrebovať urýchlene nejakú časť peňazí? Je možné zlato predať?

Áno, máte možnosť počas celej doby odpredať buď všetko alebo iba časť z nakúpeného zlata. Stačí jeden formulár a do 5 pracovných dní máte peniaze na účte.

Aké sankcie mi hrozia ak ukončím zmluvu skôr?

Žiadne. Akonáhle ukončíte zmluvu, zlato Vám bude dodané ak tak ešte nebolo urobené a zvyšok finančných prostriedkov Vám bude zaslaný na účet. Rovnako tak pri akomkoľvek úkone Vám nebude už nič naviac účtované. Všetky poplatky sú stanovené na začiatku a to fixne.

Čo sa stane, ak čo i len jeden mesiac nenakúpim?

Nič. Máte možnosť nenakupovať z akéhokoľvek dôvodu až po dobu 24 mesiacov. Pokiaľ do 24 mesiacov nakúpite čo i len jeden krát, zmluva je aktívna ďalej a vy môžete bez sankcií pokračovať.

Komu môžem v prípade potreby moje zlato predať?

Buď naspäť nám alebo ktorejkoľvek spoločnosti, ktorá zlato odkupuje.

Budem platiť nejakú daň?

Nie, na zlato sa daň nevzťahuje.

Bude pre mňa niekto k dispozícii počas celej doby?

Áno. V prvom rade je to náš zástupca, s ktorým Ste podpísal zmluvu, potom je tu kancelária pre Slovensko a rovnako tak centrála v Nemecku. A z našej strany pravidelne kontaktujeme klientov, takže bude určite o vás postarané.

Má exekútor dosah na informáciu, že vlastním zlato?

Nie nemá, zlato je anonymné a obchodný vzťah podlieha GDPR.

Môžem uviesť oprávnenú osobu?

Keďže sa to správa ako majetok tak nie je možné uviesť oprávnenú osobu, no sú spôsoby ako sa to v prípade potreby dá ošetriť.

Dá sa platba realizovať aj priamym vkladom?

Platby je možné realizovať bankovým prevodom alebo nastavením trvalého príkazu.

Môžem si popri jednej zmluve uzatvoriť neskôr ďalšiu?

Áno, môžete mať viacero zmlúv.

Prečo sa nakupuje iba jeden krát za mesiac, keď iné spoločnosti nakupujú častejšie?

Práve preto, aby sme využili výkyvy trhu a zpriemerovali ich za celý mesiac. Rovnako tak práve preto, že nakupujeme naraz pre všetkých klientov zo všetkých krajín, je cena výhodnejšia.

Povedzme, že mám mesačnú čiastku 100 eur. Čo sa stane, keď chcem nakúpiť v daný mesiac za vyššiu čiastku?

Je to v poriadku, bez ďalších poplatkov. Jednoducho nakúpime za takú výšku, aká bude prijatá od vás.

Najčastejšie kladené otázky

Ktoré kovy môžem nakupovať cez GG?

Drahé kovy: zlato, striebro, platina, paládium
Technologické kovy: Gallium, Germanium, Indium, Hafnium

Aké odliatky nakupuje klient cez GG?

Certifikované LMBA

Čo je LMBA?

London Bullion Market Association – určuje cenu a kvalitu rýdzeho zlata a striebra resp. rýdzosť.

Kto zaručuje pravosť drahých kovov?

Pravosť garantuje mincovňa a náš veľkoobchodník.

Odkiaľ sú naše drahé kovy?

Od mincovní uznaných LBMA a LPPA ako sú Umicor, Heraeus, Argor Heraeus a Münze Österreich.

Môže si klient navoliť veľkosť odliatkov?

Je to možné iba pri jednorázovom nákupe. Pri mesačnom alebo pravidelnom nákupe obdrží klient od najväčšej možnej.

Ktoré zlaté mince nakupuje klient u GG?

Wiener Philharmoniker, Krugerrand a Maple Leaf

Môže si klient pri tarife GG Goldmunzen sám určiť mince?

Mince budú vždy doručené ako 1 unzové. Klient sa pred doručením môže rozhodnúť medzi druhom mincí. Doručenie je závislé od skladu.

Kde môžem vidieť ceny a sporenie?

Na webovej stránke Golden Gates.

Ako je to s daňou z drahých kovov?

Zlato je od dane oslobodené. Striebro, Platina a Paládium sú pri skladovaní v bezcolnom sklade vo Švajčiarsku tiež od dane oslobodené. Prírastky hodnoty – zisky nepodliehajú zrážkovej dani, ak je doba držby dlhšia ako jeden rok.

Aké platobné možnosti má klient?

Iba bankovým prevodom alebo trvalým príkazom.

Aký účet musí byť uvedený pri platbe?

Jasne uvedené meno klienta, číslo zmluvy, číslo zlatého depozitu. Pri PDF návrhoch je generované ID číslo. Toto tiež môže byť použité.

Čo sa stane pri jednorázovej investícii s nadmernou sumou?

Zvyšok peňazí sa vracia naspäť klientovi na jeho účet.

Budú platby od klienta po výpovedi automaticky zastavené?

Klient je usmernený k tomu, aby zrušil trvalý príkaz. Ak aj napriek tomu spoločnosť obdrží ďalšiu platbu, tá bude klientovi odoslaná naspäť.

Čo sa stane s platbami, ktoré nemôžu byť priradené k žiadnej zmluve?

Skúsime vyzistiť kam patrí platba. Keď sa to nepodarí, posielame naspäť.

Čo sa stane s platbou, keď je daná zmluva naplnená?

Pri naplnení CS už nebude zlato nakupované. Budeme kontaktovať obchodného partnera a ak nebude žiadna nová zmluva, pošleme peniaze naspäť.

Čo sa stane s platbou zaslanou k vypovedanej zmluve?

Platba bude zaslaná naspäť.

Čo je CS?

Pri sporiacom programe je to 500 násobok mesačnej čiastky.
Pri jednorázovom nákupe je to výška, za ktorú chce klient nakúpiť.
V každom prípade je to strop, za ktorý klient môže nakúpiť kovy na jednej zmluve.

Čo je netto CS?

Je čistá suma, ktorú klient zainvestuje – teda bez poplatku.

Môže klient zrušiť zmluvu?

Áno, zo zákona má klient ihneď po prvom nákupe, 14 dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy. V tomto prípade sa celý proces anuluje. Ak sa klient rozhodne zrušiť zmluvu v priebehu sporenia, tak aj toto je v poriadku a to bez akýchkoľvek sankcií, či krátenia objemu jeho už nakúpeného kovu.

Prečo sa vyžaduje od klienta OP?

Je to zákonné kvôli praniu špinavých peňazí. Vodičský nestačí pretože tam musí byť aktuálna adresa trvalého pobytu. V neposlednom rade je to kúpa tovaru a právny úkon.

Čo je politicky exponovaná osoba a prečo to musí klient uviesť?

Federálni politici, federálni sudcovia, hlavy štátov a vlád, ministri atď.
Takáto osoba potrebuje preverenie GWG (Geldwäschegesetz – zákon o praní špinavých peňazí).

Kde budú drahé kovy skladované?

Zlato: Mníchov a Viedeň v sklade PRO AURUM
Striebro, Platina, Paládium: v bezcolnom sklade v Zürichu.

Je isté, že drahé kovy sa nachádzajú v sklade?

Áno, audítori robia kontrolu pravidelne v dvojstupňovom procese.
Raz ročne je k dispozícii protokol o preverení.

Ako funguje doručenie zlata?

Pre doručenie je potrebný podpísaný formulár a zaplatený poplatok. Doručuje sa na adresu určenú klientom.
Pri pravidelnom doručovaní dostane klient email ihneď ako je tam potrebné množstvo. Pri doručovaní informujeme aj zodpovedného obchodného partnera.

Aké sú poplatky za dovoz a za skladovanie?

Nájdete na www.goldengates.de – Cenník

Môže si klient svoje zlato vyzdvihnúť sám?

Bezplatné vyzdvihnutie je možné v Mníchove a vo Viedni. Klient potrebuje oboznámiť GG a platný OP.

Môže klient jeho zlato kedykoľvek predať?

Áno, klient môže kedykoľvek jeho zlato predať. Formulár – príkaz na predaj. Sumu obdrží na účet.

Môže si klient nechať doručiť striebro, platinu alebo paládium?

Tieto kovy sú uskladnené v bezcolnom sklade. V princípe je doručenie možné. Avšak potom sa na to už vzťahujú colné poplatky, poplatky za doručenie a aj daň zo zisku. A tým pádom klient stratí výhodu najvýhodnejšej ceny – to, čo sme mu mi na cene ušetrili, to utratí práve na spomínaných poplatkoch.

Je skladovanie poistené?

Sklad je poistený proti krádeži, ohňu a vode a spravuje ho špeciálny fond veľkoochodníka.

Aké odliatky obdrží klient pri doručení?

Pri pravidelnom nákupe je to možné od 31.1.
Pri jednorázovom nákupe obdrží klient navolené alebo od najväčšieho.

Kde sú skladované strieborné mince?

Vo vysokobezpečnostnom sklade v spoločnosti GEIGER EDELMETALLE.

Bude nákup strieborných mincí zdanený?

Pri splátkovom aj jednorázovom nákupe sa predávajú výhradne mince s rozdielnou daňovou sadzbou. Zákazník teda neplatí DPH pri nákupe.

Aké sú náklady pri dovoze a skladovaní strieborných mincí?

Nájdete na všetkých platných cenníkoch.

Kde nájdem cenu za strieborné mince?

Kde sú skladované technologické kovy?

Vo vysokobezpečnostnej bunkrovej miestnosti vo Frankfurte. Je to bezcolný sklad.

Môže si klient nechať doručiť technologické kovy?

Je to možné, ale neodporúča sa. Pri doručení platia všetky poplatky a daň zo zisku.

Aká je rýdzosť/kvalita technologických kovov?

Klient nakupuje fyzické technologické kovy, originál zabalené v rôznych veľkostiach – množstvách.
Hafnium               99,9 %
Indium              99,995%
Gallium             99,995%
Germanium     99,995%

Ako často je pevne stanovená cena technologických kovov?

Dva krát za týždeň. Aktuálne ceny sú na www.goldengates-tm.de/preisubersicht-technologiemetalle

Aký je vývoj ceny pri technologických kovoch?

Cena sa vyvíja na základe ponuky a dopytu. Teda nie je možné presne definovať.

Platí pri technologických kovoch DPH?

Nie, sú (obchodované) v bezcolnom sklade. Takže pri nákupe klient neplatí daň.

Ako môže klient jeho technologické kovy znova predať?

Klient musí odovzdať predajnú zmluvu od GG. Záleží od množstva, buď to odkúpime naspäť my alebo to posunieme ďalej na nášho obchodníka. A z tohto dôvodu sa predávajú v priemysle.

Je možný jednorázový nákup na meno klienta pokiaľ ide o technologické kovy?

Áno, od 100 000 eur môže mať technologické kovy na svojom mene na osobitnom účte naskladované. Treba myslieť na to, že poplatok za skladovanie je rozdiely (môže byť) a klient si musí predaj organizovať sám.

Aké sú poplatky za skladovanie pri technologických kovoch?

1 % z existujúceho množstva ročne.

Kedy je vyúčtovanie provízie?

Mesačne k 15. dňu a ak to vychádza na sviatok alebo na víkend, potom je to deň vopred alebo deň potom.

Ktoré platby sa počítajú do danej provízie?

Platby prijaté do 9. dňa v mesiaci sú vyplatené v daný mesiac. Všetky platby potom sú vyplácané pri následnom termíne.

Môžem dostať preddavok provízie?

Je to možné iba vtedy, keď prišla platba od klienta. Poplatok je 50 eur a bude okamžite stiahnutý z vyplatenej čiastky.

Ako zistím, že môj klient ešte nezaplatil?

Na portáli vidíme koľko klient zaplatil do poplatku a koľko nakúpil. Keď klient neplatí, automaticky dostanem email.

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: http://nakupzlata.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Save settings
Cookies settings